Natychmiastowa realizacja

Jesteśmy firmą całkowicie ukierunkowaną na wykonywanie złącz izolowanych klejono-sprężonych dla wszystkich odbiorców. Współpracujemy ściśle z wieloma podmiotami, świadcząc usługi na terenie całej sieci PKP PLK S.A., jak również poza nią.

Read More…

Fachowa obsługa

Nasze grupy robocze składają się z wykwalifikowanych pracowników, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje w trakcie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Znajduje to potwierdzenie w wydawanych przez Instytut Kolejnictwa imiennych Świadectwach Kwalifikacji.

Read More....

Elastyczność

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam dopasować się do potrzeb Klienta. Zrealizujemy zamówienie w dogodnym dla Państwa terminie.

Read More…